Bộ giải pháp thiết kế NX MACH

Sc mnh, linh hot và nâng cao năng sut thiết kế.

Tóm lược:

Các sản phẩm phần mềm NX MACH™ là gói giải pháp cho thiết kế (CAD),gải pháp hàng đầu cho thiết kế cơ khí. Cung cấp các giải pháp cạnh tranh có giá phù hợp với vai trò phát triển sản phẩm cụ thể, thực tiễn và quy trình theo bốn bậc hiệu suất.

Nâng cao giá trị gia tăng sẵn có để chuyển khách hàng từ cấp độ này sang cấp độ tiếp theo.

NX MACH 1, 2 và 3 là giải pháp bao gồm quá trình quản lý kỹ thuật để cải thiện đội ngũ thiết kế.Tùy chọn công cụ quản lý quy trình kỹ thuật mở rộng và quản lý tiên tiến.

Tất cả các giải pháp thiết kế NX MACH đều có đặc điểm chung các chức năng thiết kế CAD hiệu suất cao và khả năng sử dụng mạnh mẽ 3D, cho phép các nhà thiết kế hiểu nhanh chóng vấn đề quan trọng trong các thiết kế của họ. Mỗi cấp giải pháp được  xây dựng trên nền khác nhau,  cung cấp khả năng thiết kế ngày càng cao hơn và tiên tiến hơn

NX MACH Designer

Đây là giải pháp cung cấp các công cụ cho việc tạo và chỉnh sửa các thành phần chi tiết cơ khí và lắp ráp, với công cụ thiết kế mô hình khối và xuất bàn vẽ 2D, thiết kế bề mặt tự do cơ bản và thiết kế kim loại tấm. Nó bao gồm các công cụ để kiểm tra thiết kế, xuất nhập dữ liệu sang dạng STL sử dụng cho việc tạo mẫu nhanh,thư viện tái sử dụng dữ liệu thiết kế. Nó cũng cung cấp thiết kế theo định hướng tính toán ứng liên quan đến độ bền sản phẩm

NX Layout

NX Layout là một công cụ thiết kế ý tưởng 2D hỗ trợ nhanh cho NX.Được xây dựng trên nền tảng công nghệ NX,  là phần mềm sử dụng các thành phần 2D tái sử dụng để nâng cao ý tưởng thiết kế 2D. Hơn nữa nó có thể tự động tạo ra các cấu trúc lắp ráp dựa trên 2D để tăng tốc giai đoạn thiết kế chi tiết. NX Layout cung cấp một số công cụ chuyên dụng để hỗ trợ cho thiết kế 2D, cũng như khả năng chuyển từ 2D sang 3D dễ dàng để hoàn thành thiết kế

NX MACH 1 Design

Giải pháp này cung cấp tất cả các tính năng đầy đủ của NX MACH Designer, thêm vào đó là cung cấp môi trường để tích hợp với Teamcenter trong trường hợp khách hàng sử dụng Teamcenter cho quản lý dữ liệu và vòng đời sản phẩm

NX MACH 2 Product Design

Gói thiết kế sản phẩm MACH 2 cung cấp khả năng thiết kế sản phẩm nâng cao bao gồm đầy đủ tính năng của NX mach 1 design và các công cụ linh hoạt trong thiết kế như bảng mạch in, kiểm định, tính năng người dùng định nghĩa, phối cảnh cho thiết kế, ghi kích thước và dung sai trên mô hình 3D cho sản phẩm, định tuyến cơ bản.

NX Cool Shape Design

NX Cool Shape Design là một môi trường mô hình cung cấp các công cụ NX cho sự phát triển nhanh chóng và dễ dàng các hình dạng phức tạp. NX Cool Shape Design bao gồm các công cụ thiết kế bề mặt tự do nâng cao và công cụ NX Realize Shape™

NX MACH 3 Product Design

Gói MACH 3 Product Design cung cấp một giải pháp hiệu suất cao với khả năng thiết kế NX cho thiết kế mô hình lắp ráp, thiết kế bề mặt tự do nâng cao, phân tích bề mặt và tối ưu hóa thiết kế.

NX MACH 3 Industrial Design

NX MACH 3 Industrial design cung cấp một loạt các công cụ thiết kế NX, và mở rộng khả năng thiết kế bề mặt tự do với NX Realize Shape, mang lại khả năng mô hình hóa mạnh mẽ trong môi trường NX.

Tăng cường thiết kế cơ bản

Gói phần mềm NX MACH cung cấp hệ thống phát triển toàn diện và khả năng mở rộng sản phẩm của Siemens PLM Sofware trong đó đề cấp đến tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm, từ thiết kế cơ bản thông qua sản xuất.

Gói sản phẩm NX MACH chuyển đổi quá trình phát triển của sản phẩm và hỗ trợ thay đổi bởi:

 • Tăng sự đổi mới trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.
 • Loại bỏ sử lãng phí bởi việc sử dụng thời gian, vật lực và trí tuệ tốt hơn.
 • Cải thiện chất lượng ngay từ ban đầu.

Giải pháp thiết kế với NX MACH được cung cấp với những lợi ích:

 • Thống nhất giải pháp- ứng dụng tích hợp liền mạch nhanh chóng lan truyền thay đổi sản phẩm và xử lý các thông tin liên quan.
 • Quản lý quy trình kỹ thuật được tích hợp đầy đủ, đồng bộ dữ liệu sản phẩm và quy trình quản lý.
 • Cách tiếp cận hướng kiến thức tự động hóa việc tái sử dụng của sản phẩm và quy trình trên tất cả các yếu tố và giai đoạn phát triển của sản phẩm.
 • Tích hợp mô phỏng và kiểm định mô phỏng toàn diện và công cụ kiểm tra hiệu suất của sản phẩm và khả năng sản xuất trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.

Tính năng người dùng định nghĩa (UDFs):

 Người thiết kế có thể lưu lại tính năng để việc chỉnh sửa và tái sử dụng được dễ dàng.Tính năng người dùng tự định nghĩa giúp người thiết kế có thể thiết lập mối liên hệ giữa các thông số, định nghĩa, thông số mặc định. UDFs có sẵn ở trong thư viện tái sử dụng và có thể truy cập bởi bất cứ người thiết kế NX nào.

Thiết kế mô hình lắp ráp:

NX thiết kế lắp ráp hỗ trợ mô hình lắp giáp Top-Down hoặc Down-Top. Nó cung cấp cho chuyển hướng nhanh chóng của hệ thống phân cấp, lắp ráp và cho phép truy cập trực tiếp đến các mô hình thiết kế của bất cứ thành phần chi tiết hoặc cụm lắp giáp. Nó hỗ trợ các phương pháp tiếp cận “thiết kế trong bối cảnh” nơi những thay đổi có thể được thực hiện với các thành phần của mô hình thiết kế trong khi làm việc trong bối cảnh của toàn bộ mô hình lắp giáp

Thiết kế mô hình lắp ráp nâng cao

Khả năng thiết kế mô hình lắp giáp nâng cao trong gói NX Mach cho phép đơn giãn hóa hình học của một cụm lắp giáp thành 1 khối duy nhất sử dụng cho các mục đỉnh hiển thị cả hệ thống lắp giáp lớn với dung lượng nhẹ, cũng như để phân tích kiểm tra không gian hoạt động của chi tiết và cụm chi tiết

Active mockup

Một khả năng phác thảo số hoàn toàn mở rộng các công cụ để xây dựng, chỉnh sửa và đánh giá các mô hình lắp ráp. Nó đặc biệt hữu ích khi làm việc với mô hình lắp ráp lớn giúp cải thiện năng suất của hầu hết những người dùng thường xuyên làm việc trong một bối cảnh lắp ráp. Active mockupsử dụng các file dữ liệu tiêu chuẩn, CAD neutral, lightweight JT™ với dữ liệu nhẹ hơn. Điều này cải thiện hiệu suất và hiệu quả bộ nhớ và thiết kế mô hình lắp ráp lớn.

WAVE control

Công cụ cho phép liên kết tái sử dụng mô hình của chi tiết hay một thành phần hình học của chi tiết trong môi trường láp giáp

Thiết kế bề mặt tự do cơ bản

Cho phép thiết kế các mô hình bề mặt phức tạp và mô hình khối bao gồm

 • Tạo khối từ các bề mặt
 • Tạo bề mặt theo đường dẫn
 • Tạo bề mặt theo 1, 2, 3 đường dẫn
 • Tạo các bề mặt conic cơ bản hoặc bề mặt lưới từ điểm và đường Lofting – ruled, curve mesh, lofted shapes
 • Công cụ tạo mặt đặc biệt– surfaceextension và n-sided, bounded plane offset
 • Công cụ tương tác bề mặt– surface extension và surface normal control
 • Cắt khối Body-based trimming
 • Cắt bề mặt từ đường Surface trimming using curves

Thiết kế bề mặt tự do nâng cao

Khả năng thiết kế bề mặt tự do nâng cao bao gồm mở rộng các công cụ như tạo cấc góc bo phức tạp, bo tiếp giáp giữa 3 góc (transition surfaces), tạo bề mặt từ điểm, đám mây điểm bằng việc khống chế bậc tự do, có thể kéo dài bề mặt, cắt, phân chia hay offset, công cụ phân tích đánh giá chất lượng bề mặt

Thiết kế kiểu dáng bề mặt tự do

Công cụ thiết kế kiểu dáng bề mặt tự do cho phép có thể tạo ra ý tưởng thiết kế bề mặt và điều chỉnh bằng cách điều chỉnh trực tiếp các đường curve trên bề mặt, có thể kiểm soát biên dạng biên của bề mặt kiết nối với các thành phần khác bằng G0…G3

Realize shape design

Cung cấp công cụ phát triển các biên dạng phức tạp từ khác khối cơ sở bằng phương pháp chia lưới, nhà thiết kế phát triển ý tưởng thiết kế bằng chách chia lưới khối cơ sở thành các phần sau đó điều chỉnh các điểm hoặc đường, hoặc bề mặt nhỏ để thay đổi hình dáng sản phẩm

Sheet metal design

Cung cấp các công cụ đặc thu để thiết kế chi tiết kim loại dạng tấm, có thể tạo ra các tấm kim loại, bẻ mép, các tính năng đặc biệt khác liên quan đến thiết kế chi tiết kim loại dạng tấm

Basic routing

NX mach 2 and Mach 3 bao gồm các khả năng cho phép thiết kế định tuyến các hệ thống đường ống, cáp. Công cụ này cung cho phép lựa chọn bố trí các chi tiết tiêu chuẩn như T nối, chụp đầu đường ống…, ngoài ra công cụ Basic Routing là cơ sở nền tảng để mở rộng modules công cụ nâng cao

Flexible printed circuit design

Cung cấp các công cụ để thiết kế mạch in

Layout for NX

Cung cấp các công cụ để thiết kế ý tưởng 2D của các mô hình máy hoặc cụm chi tiết máy, các mô hình thành phần lắp giáp 2 để có thể được kéo di chuyển trên màn hình và lắp giáp với nhau, đồng thời cũng có thể dễ dàng thay đổi điểu chỉnh thiết kế trên các mô hình 2D với các công cụ Synchronous 2D, NX layout cũng cho phép các công cụ để chuyển đổi từ mô hình 2D thành mô hình 3D

Drafting

NX Drafting cung cấp các công cụ tự động hóa tạo ra các bản vẽ kỹ thuật với liên kết với mô hình 3D, bao gồm các công cụ tạo các hình chiếu, hình cắt, ghi kích thước, ghi chú ký hiệu bản vẽ, tạo bảng…, các đối tượng hình chiếu cũng tự động cập nhật khi có thay đổi mô hình 3D

GD&T, 3D annotation

Công cụ tạo và ghi kích thước, ghi chú bản vẽ trực tiếp trên mô hình 3D, các thông tin kích thước, dung sai bản vẽ này có thể được chuyển đổi tự động trong bản vẽ 2D hoặc ngược lại

Product and data validation

NX đánh giá thiết kế sản phẩm với một tiện ích kiểm tra đảm bảo chất lượng mô hình,

NX Check-Mate, đánh giá các thành phần chi tiết, danh mục lắp giáp và bản vẽ kỹ thuật để xác nhận rằng

 • Các tệp tuân theo các tiêu chuẩn về chất lượng dữ liệu của công ty
 • Thực tiễn tốt nhất cho mô hình hóa và lắp ráp đã được sử dụng
 • Các bản vẽ dược thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện tốt nhất về tài liệu công ty
 • Dữ liệu hình học kém chất lượng nhập từ các hệ thống khác nhanh chóng được khám phá và khắc phục trước khi nó trở thành một vấn đề lớn hơn ( Ví dụ: lối các cạnh mép không khớp với nhau, khẻ hở nhỏ, …)

HD3D Visual Reporting

Công cụ tạo báo cáo được nhúng trực tiếp trên môi trường thiết kế 3D Điều này giúp các nhà thiết kế đánh giá dễ dàng hơn, giải thích thông tin chính xác hơn và tổng hợp dữ liệu sản phẩm và quy trình nhanh chóng vào các quyết định thiết kế chính xác.

Molded part validation

Gói NX Mach 3 bao gồm các công cụ đánh giá chất lượng mô hình chi tiết trước khi thiết kế khuôn bao gồm các công cụ như góc côn, khu vực cắt sau, khu vực biên dạng góc, bán kính nhỏ…

Optimization Wizard

NX cung cấp một công cụ giúp hiểu được các thông số nào là chìa khóa cho các mục tiêu thiết kế. Người dùng xác định ,thông số thiết kế biến và mục tiêu thiết kế. Optimization wizard áp dụng các biến số và lọc cùng với các ràng buộc kỹ thuật để xác định các thông số thiết kế quan trọng hơn và sau đó tối ưu hóa chúng. Trình hướng dẫn từng bước cung cấp cho các kỹ sư một phương pháp để đảm bảo rằng các thiết kế sản phẩm của họ được tối ưu hoá để đạt được mục tiêu thiết kế tốt nhất. Nó cũng cho phép các nhà thiết kế và kỹ sư để nắm bắt yêu cầu kỹ thuật, tự động hóa việc thăm dò các giải pháp thay thế và tự động xác định các giải pháp tối ưu

Data exchange

Cung cấp các công cụ để chuyển đổi dữ liệu bao gồm các định dạng IGES, STEP AP203, STEP AP214, DXF/DWG, và chuyển đổi dữ liệu 2D

XpresReview collaboration

Chuyển đổi dữ liệu sang định dang và đọc mở bằng phần mềm miễn phí Xpresreview

Web publishing

Công cụ tạo tài liệu thông tin thiết kế định dang HTML được nhúng trong phần mền

Rapid prototyping

NX cho phép công cụ xuất dữ liệu mô hình thiết kế thành định dạng STL sử dụng cho công nghệ tạo mẫu nhanh

Rendering

Công cụ để trình diễn hiển thị phối cải mô hình sản phẩm

Custom program execution

Tất cả các giải pháp thiết kế đóng gói của NX có thể chạy các chương trình tùy chỉnh được phát triển với các công cụ phát triển phần mềm NX Open.

Knowledge Fusion and custom wizard execution

Tất các các gói NX Mach có thể tạo ra các chương trình tùy chỉnh dự trên kiến thức kỹ thuật và chương trình được tạo thành dựa trên quy trình Wizard sẵn có

Engineering process management

NX cung cấp các công cụ nền tảng để quản lý dữ liệu và quy trình kết hợp cùng với Teamcenter, với các gói Mach1, 2, 3 cung cấp các công cụ tích hợp với Teamcenter để quản lý dữ liệu cơ bản như check in, check out, cho phép quản lý dữ liệu an toàn và dễ dàng tìm kiếm, tái sử dụng dữ liệu

Add-ons available

Khả năng mở rộng add-on thêm các modules bao gồm

 • Thiết kế chi tiết kim loại dạng tâm nâng cao cho lĩnh vực hàng không vũ trụ
 • Mô phỏng
 • Xây dựng mô hình người
 • Tuy chỉnh /tự động
 • Thiết kế ô tô
 • Thiết kế khuôn mẫu
 • Chuyển đổi dữ liệu trực tiếp từ khác hệ thống phần mềm thiết kế khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *