NX Electrode design

Tóm lược:

NX Electrode Design là modules phần mềm NX chạy add-ons trên nền tảng các modules cơ sở khác như (NX Mach Design series, NX CAD/CAM foundation, NX Mach 3 Mold Design, NX Mach 3 Progressive Die Design, …) để hỗ trợ thiết kế điện cực xung tự động giúp đẩy nhanh năng xuất thiết kế, quản lý khoa học dữ liệu thiết kế điện cực xung

Định nghĩa dự án thiết kế điện cực

Bao gồm công cụ khởi tạo dựa án, định nghĩa gốc tọa độ xung, kết cấu lắp giáp các điện cực xung

Thiết kế đầu xung:

NX Electrode Design tích hợp đầy đủ các công cụ thể có thể tạo và thiết kế đầu điện cực xung tự động dưa trên hình học bề mặt của chi tiết cần xung bào gồm các công cụ như (BOX, Trim Solid, Replace solid, replace face, Extend solid…), Kết hợp các công cụ Synchronous modeling cho phép thiết kế và hiệu chỉnh điện cực nhanh chóng và dễ dàng hơn

Offset biên dạng đầu điện cực

Với NX Electrode Design cho phép người dùng Offset khe hở xung cho các đầu tiện cực tùy theo các nguyên công xung thô, xung bán tinh hay xung tinh, với các công cụ thiết kế thủ công với các biên dang điện cực phức tạp người dùng sẽ không thực hiện được nếu không dùng NX Electrode Design

Thiết kế Blank

Bao gồm thư viện các kích thước và biên dạng Blank có sẵn, bao gồm cả các công cụ thể thiết lập tạo độ xung, chẵn hóa tọa độ, người dùng cũng có thể tạo điện cực xung nhiều vị trí với góc xoay khác nhau để tiết kiệm vật liệu

Xuất bản vẽ kỹ thuật

NX Electrode Design hỗ trợ xuất bản vẽ tự động bao gồm bản vẽ lắp nhiều điện cực với bảng tọa độ xung , bản vẽ của từng điện cực. Người dùng có thể xuất BOM danh mực điện cực, kích thước phôi và vật tư để thuật tiện cho việc chuẩn bị phôi, tính toán chi phí và đặt hàng phôi điện cực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *